Vizyon-Misyon

MisyonumuzAraç içi manüel ve elektrikli perde, file imalatı ve satışında,

Marka değeri sürekli artan, toplumun kalkınması ve refahının artmasına katkıda bulunan ve ilişki içinde olduğu
tüm kuruluşların güvendiği saygı duyduğu ve çalışmak istediği, Türkiye ve Dünyada bilinen bir şirket olmak.

Vizyonumuz● Her geri bildirim ve öneriyi, alçak gönüllük içersinde ele alıp ürün gelişimine katkı sağlamak

● Kurumsallaşma sürecini nitelikli insan gücü ve teknolojik imkânlarla desteklemek

● Yasal şartlara duyarlı olarak kurum kültürünü oluşturmak.

● İş analizi ve kıyaslama yöntemleri ile fırsatları stratejik eylemlere dönüştürmek,

● Yaşanabilir bir çevreyi gelecek kuşaklara sunmak,

 

Translate »